RINGKASAN LAPORAN:

 

BENGKEL PENYEDIAAN SENARAI SEMAK AUDIT KUALITI DALAMAN MS ISO 9001-2015

Tarikh: 14 dan 15 Oktober 2020

Bengkel 2 hari telah diadakan bertujuan membangunkan senarai semak berpandukan Prosedur Kualiti yang menepati standard kualiti MS ISO versi 9001:2015. Bengkel ini juga bertujuan mewujudkan keseragaman pemahaman serta mengurangkan perbezaan intepretasi antara auditor agar proses pengauditan kualiti dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. Seramai 41 peserta yang terdiri dari Juruaudit Dalaman telah menjayakan bengkel ini dan telah berjaya menghasilkan 63 Senarai Semak. Syabas kepada para peserta.

Ke Atas
Pusat Pergigian Kanak - Kanak & Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia (Pergigian) Georgetown, Pulau Pinang