Perutusan Pengarah

perutusan pengarah

 

 

 

download  RALAT 

      Tarikh melapor diri bagi pelatih PPP 

      Tahun 2 Semester 4

      (Pengambilan Januari 2017)   

       Kumpulan A & B ialah 2hb Julai 2018

       seperti ketetapan daripada 

       Bahagian Pengurusan  Latihan, KKM

           

download  Mesyuarat Wakil Pekerja Bi. 1/2018

      20  Feb 2018 (Selasa)

      9.00 pagi

      Bilik Mesyuarat Utama, Bangunan Tambahan


 

download TAKWIM AKADEMIK 2018 baru

download TAKWIM PEPERIKSAAN

E-Perkhidmatan

Ke Atas
Pusat Pergigian Kanak - Kanak & Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia (Pergigian) Georgetown, Pulau Pinang