Kualiti & Inovasi

SISTEM PENGURUSAN KUALITI

MS ISO 9001:2015

Tahniah diucapkan kepada semua staf dan ahli Jawatankuasa ISO PPKK & ILKKM (Pergigian) Georgetown.

Sukacita dimaklumkan, Pusat Pergigian Kanak- Kanak & Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia (Pergigian) Georgetown telah berjaya mendapat perlanjutan persijilan semula MS ISO 9001:2015 Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) bermula dari 19 Januari 2022 sehingga 18 Januari 2025 daripada CI International Sdn. Bhd.

Audit Pensijilan Semula ini telah dijalankan pada tahun lalu iaitu pada 20 Oktober 2021 sehingga 22 Oktober 2021 oleh dua juruaudit berpengalaman dari pihak CI International Certification Sdn Bhd yang terdiri daripada Ketua Juruaudit Puan Norliza binti Sadrek dan Puan Sharifah binti Sulaiman. Semoga pencapaian ini dapat memberi rangsangan positif kepada semua personel untuk meningkatkan lagi kualiti perkhidmatan dan latihan di institusi ini.

sijil      DSM ISO90012015 updated 090921 1

INOVASI KREATIF

Pengenalan

Program pembudayaan inovasi kreatif telah diterapkan di institusi ini dari awal penubuhannya lagi. Namun bagaimanapun, aktiviti-aktiviti inovasi kreatif telah giat aktif, mengambil bahagian dalam pertandingan di peringkat Program Kesihatan Pergigian, Kementerian Kesihatan Malaysia bermula tahun 2021.

Aktiviti Tahunan Inovasi Kreatif

 • Taklimat pengenalan kepada inovasi kreatif.
 • Bengkel dalaman/luaran. 
 • Menghasilkan produk/proses/teknologi inovasi kreatif beserta laporan dan kertas kerja.
 • Mengambil bahagian dalam pertandingan/konvensyen yang dianjurkan mana-mana pihak berkaitan.

Strategi

 • Memastikan pembudayaan inovasi kreatif berjalan sepanjang tahun di peringkat institusi.
 • Memastikan projek inovasi kreatif dihasilkan untuk menambahbaik perkhidmatan institusi.

 Aktiviti Inovasi

kik2 kik1  
kik3 kik5 kik4

 

PROGRAM KEPASTIAN KUALITI (QAP)

Perkhidmatan

Objektif Kementerian Kesihatan Malaysia

Objektif KKM adalah untuk membantu seseorang mencapai , mengekalkan satu taraf kesihatan bagi membolehkan menjalaankan kehidupan ekonomi dan sosial yang produktif.
Hal ini boleh dicapai dengan menyediakan perkhidmatan penggalakan, pencegahan, rawatan dan pemulihan yang cekap, sesuai dan berkesan dengan memberikan penekanan kepada golongan yang kurang bernasib baik.

Objektif Program Kesihatan Pergigian Malaysia

Untuk meningkatkan taraf kesihatan pergigian penduduk melalui penyediaan perkhidmatan pergigian pencegahan, promotif, kuratif dan pemulihan, dengan penekanan khusus diberikan kepada kumpulan keutamaan yang dikenal pasti supaya status kesihatan pergigian negara akan sentiasa selaras dengan kemajuan ekonomi sosial negara.

National Indicator Approach (NIA)

PETUNJUK  SASARAN 
 Peratusan murid sekolah mengekalkan status tidak perlu rawatan (TPR)
 • Sekolah Rendah
 • Sekolah Menengah
 

>65%

> 70%

Peratusan ketidakakuran tahap fluorida optimum pada titik retikulasi

 • Tahap <0.4ppm 
 • Tahap >0.6ppm
 

≤25%

≤7%

 

 District Specific Approach (DSA)

PETUNJUK  SASARAN 
 1. Peratus sekolah di lawat
 • Sekolah Rendah
 • Sekolah Menengah
 

100%
100%

 1. Peratus murid-murid di rawat dan kes selesai
 • Sekolah Rendah
 • Sekolah Menengah
 

>65%

> 70%

 1. Peratusan kes yang dirujuk dari Bilik Rawatan (pelatih) Ke Klinik Khas (Pegawai Pergigian) dirawat.
> 80%

 

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)

Perkhidmatan

Petunjuk Prestasi Utama

 • Peratus murid 12 tahun bebas penyakit karies gigi

PETUNJUK  SASARAN 
 1. Peratus Klinik Pergigian (KP)visiting yang dilawati untuk perkhidmatan pergigian primer secara berjadual > 12 kali sebulan

>25%

 1. Peratus penggunaan kemudahan kesihatan pergigian kerajaan oleh penduduk

>22 

 1. Peratus Klinik Kesihatan (KK) yang mempunyai komponen fasiliti pergigian

> 60%
 1. Peratus liputan penjagaan kesihatan pergigian kepada masyarakat Orang Asli dan Orang Penan

> 20%
 1. Peratus toddler dengan status maintaining orally-fit
 > 75%
 1. Peratus ibu mengandung mencapai status orally-fit

> 15%
 1. Peratus murid 6 tahun bebas penyakit karies gigi

> 45%
 1. Peratus murid 12 tahun bebas penyakit karies gigi

> 71%
 1. Peratus murid 16 tahun bebas penyakit karies gigi

> 61%
 1. Peratus pesakit berumur 60 tahun dan ke atas mendapat dentur dalam tempoh 8 minggu

> 70%
 1. Peratus Kajian yang memberi impak tinggi kepada Perkhidmatan Kesihatan Pergigian KKM

> 15%
 1. Peratus Klinik Pergigian yang menyediakan perkhidmatan sistem janji temu klinik pergigian dalam talian di sistem MyVas ( Malaysia’s Virtual - Health Asistant System) kepada pelanggan KKM

> 85%
 1. Peratus perokok semasa murid sekolah rendah yang berhenti merokok selepas enam(6) bulan melalui Program KOTAK

> 20%
 1. Bilangan bahan-bahan Pendidikan Kesihatan Pergigian yang dihasilkan oleh negeri yang mendapat sekurang-kurangnya sepuluh (10) share di laman rasmi Facebook negeri dalam setahun -

12 bahan PKP yang mendapat sekurang-kurangnya (10)share dalam setahun
 1. Peratus daerah / bahagian / kawasan / zon yang menjalankan sekurang-kurangnya lima (5) program/projek/acara melibatkan Ikon Gigi dalam tempoh setahun

> 75%

 1. Peratus keberhasilan aplikasi fissure sealant pada gigi yang di kenalpasti

> 80%

 1. Peratus pesakit yang mempunyai lesi mulut menghadiri janji temu di Klinik Pergigian Pakar apabila dirujuk bagi meningkatkan pengesanan awal kanser mulut

> 85%
 1. Peratus pesakit yang menunjukkan penurunan ≥ 50% poket periodontium dalam masa 6 bulan selepas menerima rawatan

> 75%
 1. Peratus Fasiliti Pergigian KKM yang Mencapai ≥ 90% Pematuhan Semasa Audit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

> 90%
 1. Peratus klinik pergigian dengan persijilan MS ISO versi terkini

≥ 90%

 1. Peratus pemeriksaan pemantauan ke atas Klinik Pergigian Swasta (KPS) yang dikenal pasti untuk memastikan kepatuhan kepada Akta dan Peraturan berkaitan bagi menjamin kualiti perkhidmatan pergigian di sektor swasta

≥ 100%

( semua negeri)

>95%

(kebangsaan)

 1. Peratus pelanggan yang berpuas hati dengan perkhidmatan kesihatan pergigian yang diterima

> 95%
 1. Pembudayaan inovasi di Klinik Pergigian

> 95%
 1. Peratus aduan di mana pengadu berpuas hati dengan tindakan penyelesaian yang diambil

> 95%

 

Pengumpulan Laporan

Semua Laporan perlu dihantar ke Program Kesihatan Pergigian , Kementerian Kesihatan Malaysia mengikut jadual yang di tetapkan secara sukuan:-

 • 3 bulan ( Jan- Mac)
 • 6 bulan ( Jan- Jun)
 • 9 bulan ( Jan- September)
 • 12 bulan ( Jan- Disember)

 

KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN

Pengenalan

PPKK & ILKKM (Pergigian) komited dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik buat pelanggan kami.Kajian ini dijalankan mengikut kumpulan sasaran secara berterusan di PPKK & ILKKM (Pergigian) bagi menilai tahap kepuasan pelanggan luaran dan dalaman terhadap pengurusan dan perkhidmatan pergigian yang diberi.Kajian ini dijalankan agar penambahbaikan berterusan bagi perkhidmatan pergigian yang disediakan tercapai. Hasil kajian akan dibentangkan dalam Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) pada peringkat institusi untuk perbincangan tindakan pembetulan / penambahbaikan dari semasa ke semasa.

Kategori Pelanggan

 Luaran

 • Pesakit Luar
 • Pegawai Pergigian Daerah (Stakeholders)
 • Murid Sekolah
 • Ibu Bapa/ Penjaga
 • Guru Sekolah

Dalaman

 • Staf
 • Pelatih

Borang Kajian

PATIENT SAFETY GOALS 2.0

Pengenalan
 • Malaysian patient Safety Goals telah diperkenalkan untuk mencabar dan memberi motivasi kepada organisasi penjagaan kesihatan di Malaysia dalam meningkatkan keselamatan pesakit.
 • Patient Safety Goals akan dipantau oleh jawatankuasa JKKP di PPKK & ILKKM (P) dengan tujuan utama untuk memastikan keselamatan pesakit dijaga.

Philosophy Of Malaysian Patient Safety Goals

 • “Primum non nocere (First do no harm)”.
 • “Patient safety should be given a prime importance in healthcare”.
 • “Preventable adverse event should be avoided at all costs”.

Goals

 1. Medication Safety
  “Medication Without Harm”
  -Zero Medication Error Related to Severe Harm or Death
 2. Patient Fall Prevention
 3. Correct Patient Identification
  -Zero Number of Incidents Caused by Wrong Patient Being Identified

Medication Without Harm

 1. Membangun dan meningkatkan dasar dan garis panduan yang berkaitan dengan keselamatan penggunaan ubat-ubatan.
 2. Memantau dan tingkatkan sistem pengurusan dan amalan perubatan.

Patient Fall Prevention

 1. Mewujudkan kesedaran tentang kepentingan Patient Fall Prevention kepada kakitangan, pesakit dan ahli keluarga.
 2. Perbincangan antara kakitangan tentang strategi pengurangan risiko untuk mencegah Patient Fall.
 3. Menjadikan persekitaran lebih selamat untuk mengurangkan risiko Patient Fall.

 Correct Patient Identification

 1. Melaksanakan penggunaan sekurang-kurangnya dua identifiers (cth: Nama penuh pesakit, No Pendaftaran atau Nombor Kad Pengenalan) sebelum menjalankan prosedur atau rawatan.
 2. Siasat dan laporkan insiden yang melibatkan Wrong Patient Identification menggunakan Sistem Pembelajaran & Laporan Kejadian Insiden.

Pemantauan

 1. Pemantauan secara berterusan akan dijalankan pada setiap bulan di institusi ini mengikut Malaysian Patient Safety Goals 2.0 dan dilaporkan ke Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM).
 2. Sesi kesedaran dan kursus akan dijalankan setiap tahun di institusi untuk kakitangan pergigian mengenai Patient Safety Goals baharu atau terkini

KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

OSHA

Pengenalan

Penubuhan jawatankuasa Keselamatan & Kesihatan Pekerja (JKKP) di PPKK & ILKKM(P) adalah untuk memastikan persekitaran kerja yang selamat dan sihat yang kondusif kepada pekerja semasa bekerja serta memenuhi keperluan garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan (KKM).

Untuk mencapai objektif ini, jawatankuasa OSHA memastikan semua kakitangan pergigian institusi ini mematuhi garis panduan yang merangkumi Keselamatan dan Kesihatan dalam amalan pergigian.

Garis Panduan

 • Guidelines On Infection Control In Dental Practice 2017
 • Guidelines For Occupational Safety and Health n the Dental Laboratory 2nd Edition
 • Guidelines On Radiation Safety In Dentistry 2010
 • Methods Of Disposal Of Hypodermic Needles 2013
 • Guidelines Position Statement On The Use Of Dental Amalgam 2020
 • Garis Panduan Pengurusan COVID-19 di Malaysia No.5/2020
 • Malaysian Patient Safety Goals 2.0

Pemantauan

 1. Audit klinikal keselamatan dan kesihatan akan diadakan setiap tahun di institusi ini dengan menggunakan senarai semak JKKP yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan (KKM) dengan skala wajaran.
 2. Sesi kesedaran dan Kursus akan dijalankan setiap tahun di institusi untuk kakitangan pergigian mengenai garis panduan baharu atau terkini.

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

EKSA

Pengenalan

 • Diperkenalkan mulai Januari 2014 sebagai inisiatif penjenamaan semula Amalan 5S Sektor Awam oleh pihak MAMPU dengan mengambil kira keperluan bagi mengetengahkan persekitaran tempat kerja yang berkualiti dan kondusif supaya lebih relevan kepada jabatan/agensi sektor awam.
 • Langkah penjenamaan semula ini difikirkan sesuai dan seiring dengan perubahan dan kehendak semasa untuk meningkatkan prestasi dan daya saing organisasi di samping menyemarakkan lagi budaya kreatif dan inovatif dalam kalangan warga PPKK & ILKKM (P) Georgetown
 • Audit pensijilan EKSA akan dijalankan setiap dua tahun sekali dan audit pensijilan EKSA yang terdekat akan diadakan pada bulan Oktober 2022.

Objektif EKSA

 1. Mewujudkan persekitaran kerja yang selamat, bersih, kemas dan selesa pada setiap masa. 
 2. Membantu meningkatkan disiplin diri dan semangat kerja berpasukan di kalangan warga PPKK & ILKKM (Pergigian).
 3. Membantu meningkatkan tahap kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan dan latihan yang ditawarkan.

 

Logo EKSA

Logo eksa

 

Sijil Pengiktirafan EKSA

Sijil Eksa

 

Pengwujudan Zon EKSA

 • Perkhidmatan
 • Latihan JP 
 • Latihan JT
 • Latihan PPP
 • Latihan Pos Basik
 • Pengurusan

Aktiviti EKSA

Aktiviti eksa   Aktiviti eksa3
Staf sedang melaksanakan EKSA di lokasi Stor   Alat Tulis                                                                             Sudut Go Green di Unit Promosi Kesihatan Pergigian mengikut ciri - ciri yang ditetapkan mengikut Panduan EKSA

 

Aktiviti eksa2

  Aktiviti eksa4
Staf sedang melaksanakan EKSA di lokasi Bilik Pos Basik                                           Pelatih sedang melaksanakan gotong-royong EKSA di Bilik Teknik Pergigian Operatif

 

 

Hubungi Kami

No. 3, Jalan Sepoy Lines,
10450 George Town, Pulau Pinang

Tel: 04-229 9233 

 • Tarikh Akhir Kemaskini: 15 Julai 2024.

Jumlah Pengunjung: 48140

QR Code Web Mobile

qrcode ppkk

Penafian

Pihak institusi tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang dicapai daripada portal ini.

Hakcipta Terpelihara (c) 2022-PPKK & ILKKM(P)