OBJEKTIF PROGRAM

  • 1. Memberi penekanan dan motivasi dalam mengamalkan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja masing-masing.

 

RINGKASAN PROGRAM

Terdapat empat ceramah yang telah diberikan kepada peserta kursus bertempat di Auditorium, Tingkat 3, Bangunan Tambahan PPKK & ILKKM (P), Georgetown. Ceramah yang pertama bertajuk Operator, Dental Assistant & Patient Safety While Treating  Patients Special Need  diberikan oleh Dr. Dasera Raj Vedha Raj, Pakar Pergigian Keperluan Khas, HSJ. Ceramah kedua pula bertajuk Stress Management diberikan oleh Cik Siti Nadiah Busyra Bt Mat Nadzir, Pegawai Psikologi, JKNPP. Seterusnya, ceramah bertajuk Medication Safety diberikan oleh Cik Chung Ying Jye, Jabatan Farmasi, HPP. Akhir sekali, ceramah bertajuk Pengenalan & Isu Berkaitan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan diberikan oleh Dr. Abdul Syukur B Abdul Aziz, Unit Keselamatan Pekerjaan & Alam Sekitar.

Ke Atas
Pusat Pergigian Kanak - Kanak & Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia (Pergigian) Georgetown, Pulau Pinang