BASIK

 

Kursus basik yang ditawarkan oleh institusi ini ialah:

Diploma Kejururawatan Pergigian

 

Tempoh Latihan:

- 3 tahun (6 semester)

 

Kurikulum latihan merangkumi:

- Sains Asas

- Sains Klinikal

- Sains Tingkahlaku

- Sains Pergigian

- Pergigian Pengkhususan

- Pendidikan Kesihatan Pergigian

- Teknologi Maklumat

 basikDKP

Diploma Teknologi Pergigian         

 

Tempoh Latihan:

- 3 tahun (6 Semester)

 

Kurikulum latihan merangkumi: 

- Sains Asas

- Sains Klinikal

- Sains Tingkahlaku

- Sains Pergigian

- Teknologi Pergigian

- Teknologi Kelengkapan Pergigian     

- Teknologi Maklumat  

basikDTP

Sijil Pembantu Pembedahan Pergigian

 

Tempoh Latihan:

- 2 tahun (4 semester)

Kurikulum Latihan merangkumi:

- Sains Asas

- Sains Klinikal

- Sains Tingkahlaku

- Sains Pergigian

- Pengurusan Kesihatan Pergigian

- Kelengkapan Pergigian

- Teknologi Maklumat

basikSPPP
Ke Atas
Pusat Pergigian Kanak - Kanak & Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia (Pergigian) Georgetown, Pulau Pinang